சைவத் தமிழ்ச் சங்கம்

அருள்மிகு சிவன் கோவில்

சூரிச் பரமேசுர பெருமானே போற்றி,
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி.
பெண் உருவோடு ஆண் உருவாய் நின்றாய் போற்றி
இலட்சிய மாந்தரே போற்றி தேசத்தின் தாரகைகளே போற்றி.
Previous slide
Next slide

செய்திகள் & நிகழ்வுகள்

திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2054 – மங்கலம் ஆண்டு (சோபகிருது வருடம்)

ஜூன் 1, 2023

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு

கர்மா

கர்மா என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் என்ன? ஒரு செயல் மற்றவர்களுக்கு நன்மை

Read More »

அன்பே சிவம்

சிவன் தொலைக்காட்சி

சிவன் வானொலி

சிவபுரம்

வரப்புயர மரநடுகைத் திட்டம்

சிவா உணவுச் சேவை

சிவபுரம்

ஒருவரின் மனம், நொடிக்கு நொடி மாறும் என்பதை அனுபவப்பூர்வமாக உணரக்கூடியதுதான். “மனம்” என்பதன் கருத்தாக்கம் ..

மனஅழுத்தம் இன்று உலகவில் பெருமளவு மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாகும். வாழ்வியல் மாற்றங்கள்..

மனதின் நன்மை பயக்கும் நிலைகளை மேம்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையே தியானமாகும். மனதின் சில நிலைகளை உருவாக்க ...

ஒரு செயல் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறதா அல்லது தீமையை தருகிறதா என்பதை பொறுத்து அதன் பலனை நாம் அனுபவிப்போம்.

மொழியை மாற்ற »